Kontakt

Morinobu-Shouten

Rojiman-gyoen 306
4-29-5 Yotuya
Shinjyuku-ku, Tokyo
160-0004 Japan

Tel.: +81 3 53674525
Fax: +81 3 53674526

morinobu@lagoon.ocn.ne.jp